|  
  |  

خدمات پس ار فروش بتیس

 

 

دستگاه های سانترال ها و مراکز تلفن بتیس

گارانتی و پشتیبانی توسط خود شرکت بتیس

12 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط

خدمات پس از فروش

پشتیبانی نصب

 


منازل هوشمند بتیس

گارانتی و پشتیبانی توسط خود شرکت بتیس

12 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط

خدمات پس از فروش

پشتیبانی نصب

 

 

دفاتر هوشمند بتیس

گارانتی و پشتیبانی توسط خود شرکت بتیس

12 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط

خدمات پس از فروش

پشتیبانی نصب

 

 

دستگاه های ضبط مکالمات تلفنی بتیس

گارانتی و پشتیبانی توسط شرکت خدمات پس از فروش ضبط مکالمات

12 ماه گارانتی و کنترلهای مورد نیاز

خدمات پس از فروش

پشتیبانی نصب

 

 

سیستم های ارسال پیامک صوتی بتیس

گارانتی و پشتیبانی توسط شرکت خدمات پس از فروش پیامک صوتی

12 ماه گارانتی و کنترلهای مورد نیاز

خدمات پس از فروش

پشتیبانی نصب

 

 

دستگاه های کنترل و نظارت بر محیط  توسط پیامک بتیس

گارانتی و پشتیبانی توسط شرکت خدمات پس از فروش کنترلر پیامک

12 ماه گارانتی تعویض

خدمات پس از فروش

پشتیبانی نصب

 

 

تجهیزات فرستنده و گیرنده های مخابراتی بتیس

گارانتی و پشتیبانی توسط خود شرکت بتیس

خدمات پس از فروش ویژه

پشتیبانی نصب